29 %

Twenty Dollar Coombs Wilson 1966 R401f XAA

$100.00

SKU: R401f Oznotes XAA 662938 $20 Category: Tags: ,

Description

Renniks: R401f.
Code: Oz Notes.
Banknote Description:   Twenty Dollar.
Signatures: Coombs/Wilson.
Circa: 1966.
Grade: Very Fine.
Serial Number: XAA 662938.
First Prefix: XAA 1966.